Wifi hotspots of the city of Barcelona

WiFi access points, or hotspots, located in various municipal amenities and public access points in the city of Barcelona.

Field Description
 1. CODI_CAPA

Identificador únic de la capa. És una lletra majúscula, seguida de tres números (A001, A002, A003...)

 1. CAPA_GENERICA

Nom de la capa genèrica a la que pertany la subcapa.

 1. NOM_CAPA

Text del nom de la capa en català. Aquest text apareix en la llegenda del mapa.

 1. ED50_COORD_X

Coordenada X de les coordenades UTM31 en la projecció ED50

 1. ED50_COORD_Y

Coordenada Y de les coordenades UTM31 en la projecció ED50

 1. ETRS89_COORD_X

Coordenada X de les coordenades UTM31 en la projecció ETRS89

 1. ETRS89_COORD_Y

Coordenada Y de les coordenades UTM31 en la projecció ETRS89

 1. LONGITUD

Longitud

 1. LATITUD

Latitud

 1. EQUIPAMENT

Nom de l'equipament

 1. DISTRICTE

Número de districte

 1. BARRI

Número de barri

 1. NOM_DISTRICTE

Nom de districte

 1. NOM_BARRI

Nom de barri

 1. ADRECA

Adreça

 1. TELEFON

Número de telèfon

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Wifi hotspots of the city of Barcelona
More information https://w33.bcn.cat/planolBCN/en/
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, with map view
Historical information No
CKAN API available Yes
Management Gerència de Recursos
Department Informació de Base i Cartografia
Publication Date 18/03/2013
Update frequency Monthly
Recent Views (last 2 weeks) 23
Total Views 1057