Historial de canvis al repositori de CKAN/data/ca/revision/list?id=2017-11-21T13:46:25Zr177a0ebf-108f-49a7-9fc9-f009ccfbdf29 [tpob-cp22:updated]2017-11-21T13:46:25Z2017-11-21T13:46:25Zecarovtag:,2017-11-21:/data/ca/revision/177a0ebf-108f-49a7-9fc9-f009ccfbdf29Conjunts de dades afectats: [tpob-cp22:updated] r9a0a318a-2f28-41c7-97ba-dd9e75fc4aa1 [tpob-cp24:updated]2017-11-21T13:36:55Z2017-11-21T13:36:55Zecarovtag:,2017-11-21:/data/ca/revision/9a0a318a-2f28-41c7-97ba-dd9e75fc4aa1Conjunts de dades afectats: [tpob-cp24:updated] r7a682b17-4559-4f81-a647-c400ec96b701 [tpob-cp25:updated]2017-11-21T13:22:38Z2017-11-21T13:22:38Zecarovtag:,2017-11-21:/data/ca/revision/7a682b17-4559-4f81-a647-c400ec96b701Conjunts de dades afectats: [tpob-cp25:updated] r94d8de69-ae11-41a2-804f-0df81823f17a [tpob-cp26:updated]2017-11-21T13:16:34Z2017-11-21T13:16:34Zecarovtag:,2017-11-21:/data/ca/revision/94d8de69-ae11-41a2-804f-0df81823f17aConjunts de dades afectats: [tpob-cp26:updated] rf94ca63e-a795-40a8-aee7-839455880d9d [tpob-cp27:updated]2017-11-21T13:12:14Z2017-11-21T13:12:14Zecarovtag:,2017-11-21:/data/ca/revision/f94ca63e-a795-40a8-aee7-839455880d9dConjunts de dades afectats: [tpob-cp27:updated] r4786fa05-44a2-4862-a084-6da0733c7764 [tpob-cp28:updated]2017-11-21T13:09:54Z2017-11-21T13:09:54Zecarovtag:,2017-11-21:/data/ca/revision/4786fa05-44a2-4862-a084-6da0733c7764Conjunts de dades afectats: [tpob-cp28:updated] r3d98abf0-6746-4ae3-9bc0-2d562d2cc452 [tpob-cp29:updated]2017-11-21T13:08:29Z2017-11-21T13:08:29Zecarovtag:,2017-11-21:/data/ca/revision/3d98abf0-6746-4ae3-9bc0-2d562d2cc452Conjunts de dades afectats: [tpob-cp29:updated] rf62e3799-7931-4509-9a60-01d597677016 [tpob-cp30:updated]2017-11-21T13:03:18Z2017-11-21T13:03:18Zecarovtag:,2017-11-21:/data/ca/revision/f62e3799-7931-4509-9a60-01d597677016Conjunts de dades afectats: [tpob-cp30:updated] rce57b69e-ef57-45c9-9331-fdc73fabb6e0 [tpob-cp31:updated]2017-11-21T12:46:39Z2017-11-21T12:46:39Zecarovtag:,2017-11-21:/data/ca/revision/ce57b69e-ef57-45c9-9331-fdc73fabb6e0Conjunts de dades afectats: [tpob-cp31:updated] r7cc87c8f-a5ee-4b2b-b93d-b18ac41dd1bc [tpob-cp32:updated]2017-11-21T12:45:21Z2017-11-21T12:45:21Zecarovtag:,2017-11-21:/data/ca/revision/7cc87c8f-a5ee-4b2b-b93d-b18ac41dd1bcConjunts de dades afectats: [tpob-cp32:updated] r10dab6bc-3533-43ea-b7b9-d8f3975c6ea9 [trams:updated]2017-11-21T12:41:25Z2017-11-21T12:41:25Zecarovtag:,2017-11-21:/data/ca/revision/10dab6bc-3533-43ea-b7b9-d8f3975c6ea9Conjunts de dades afectats: [trams:updated] r5b0bbff7-2bd6-4061-9590-9b748a5c674f [transit-relacio-trams:updated]2017-11-21T12:36:59Z2017-11-21T12:36:59Zecarovtag:,2017-11-21:/data/ca/revision/5b0bbff7-2bd6-4061-9590-9b748a5c674fConjunts de dades afectats: [transit-relacio-trams:updated] r5b4be980-8890-4416-abd8-52c62dc7d4da [transit-relacio-trams-per-itinerari:updated]2017-11-21T12:32:47Z2017-11-21T12:32:47Zecarovtag:,2017-11-21:/data/ca/revision/5b4be980-8890-4416-abd8-52c62dc7d4daConjunts de dades afectats: [transit-relacio-trams-per-itinerari:updated] r5233ba1e-8678-4ecc-bd53-92edb7ab02a1 []: API REST: Actualitzat objecte cataleg-fotografies-art-public-bcnroc2017-11-21T12:10:15Z2017-11-21T12:10:15Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/5233ba1e-8678-4ecc-bd53-92edb7ab02a1Conjunts de dades afectats: [] API REST: Actualitzat objecte cataleg-fotografies-art-public-bcnrocrd850c044-dc52-4a68-be44-ce222e80b21f []: API REST: Actualitzat objecte cataleg-fotografies-art-public-bcnroc2017-11-21T12:09:43Z2017-11-21T12:09:43Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/d850c044-dc52-4a68-be44-ce222e80b21fConjunts de dades afectats: [] API REST: Actualitzat objecte cataleg-fotografies-art-public-bcnrocr5b7e53e0-58ac-488a-b096-bccd41107663 []: REST API: Update object cataleg-fotografies-art-public-bcnroc2017-11-21T12:08:57Z2017-11-21T12:08:57Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/5b7e53e0-58ac-488a-b096-bccd41107663Conjunts de dades afectats: [] REST API: Update object cataleg-fotografies-art-public-bcnrocr52a3ee9b-2ee1-4add-96a0-0e0f155eba46 []: API REST: Actualitzat objecte cataleg-fotografies-art-public-bcnroc2017-11-21T12:08:42Z2017-11-21T12:08:42Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/52a3ee9b-2ee1-4add-96a0-0e0f155eba46Conjunts de dades afectats: [] API REST: Actualitzat objecte cataleg-fotografies-art-public-bcnrocr4b77239b-a78f-4a9a-9ecb-367b3c10ba6f []2017-11-21T12:07:21Z2017-11-21T12:07:21Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/4b77239b-a78f-4a9a-9ecb-367b3c10ba6fConjunts de dades afectats: [] r1ee89a69-2b79-416a-be51-5ef10e7e2516 []: API REST: Actualitzat objecte cataleg-estatuts-bcnroc2017-11-21T11:42:57Z2017-11-21T11:42:57Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/1ee89a69-2b79-416a-be51-5ef10e7e2516Conjunts de dades afectats: [] API REST: Actualitzat objecte cataleg-estatuts-bcnrocrb2f8a650-7686-43aa-9dc1-48fb9e75f5fb []: REST API: Update object cataleg-estatuts-bcnroc2017-11-21T11:41:53Z2017-11-21T11:41:53Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/b2f8a650-7686-43aa-9dc1-48fb9e75f5fbConjunts de dades afectats: [] REST API: Update object cataleg-estatuts-bcnrocr22c39e92-29d5-4844-a75a-a336e8eddddb []: API REST: Actualitzat objecte cataleg-estatuts-bcnroc2017-11-21T11:41:43Z2017-11-21T11:41:43Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/22c39e92-29d5-4844-a75a-a336e8eddddbConjunts de dades afectats: [] API REST: Actualitzat objecte cataleg-estatuts-bcnrocr601a7448-d43f-4284-9e46-dee101933b85 []2017-11-21T11:40:22Z2017-11-21T11:40:22Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/601a7448-d43f-4284-9e46-dee101933b85Conjunts de dades afectats: [] r908e1778-d555-4041-a9c2-33baecbffc2e [aforament-sales-arts-esceniques:updated:resources]: REST API: Update object aforament-sales-arts-esceniques2017-11-21T11:31:43Z2017-11-21T11:31:43Zgriustag:,2017-11-21:/data/ca/revision/908e1778-d555-4041-a9c2-33baecbffc2eConjunts de dades afectats: [aforament-sales-arts-esceniques:updated:resources] REST API: Update object aforament-sales-arts-esceniquesr8ff61ddf-54a4-4a16-9498-aa07a61c6cf5 []: API REST: Actualitzat objecte cataleg-enquestes-bcnroc2017-11-21T11:21:57Z2017-11-21T11:21:57Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/8ff61ddf-54a4-4a16-9498-aa07a61c6cf5Conjunts de dades afectats: [] API REST: Actualitzat objecte cataleg-enquestes-bcnrocr3cfb54ea-809d-4ddb-972d-125ac5b46068 []: REST API: Update object cataleg-enquestes-bcnroc2017-11-21T11:21:14Z2017-11-21T11:21:14Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/3cfb54ea-809d-4ddb-972d-125ac5b46068Conjunts de dades afectats: [] REST API: Update object cataleg-enquestes-bcnrocr50fa49c3-4c85-403f-a729-c43141c57429 []: API REST: Actualitzat objecte cataleg-enquestes-bcnroc2017-11-21T11:21:05Z2017-11-21T11:21:05Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/50fa49c3-4c85-403f-a729-c43141c57429Conjunts de dades afectats: [] API REST: Actualitzat objecte cataleg-enquestes-bcnrocr6bcbd3fa-8566-4333-9513-8006a7ac1185 []2017-11-21T11:19:55Z2017-11-21T11:19:55Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/6bcbd3fa-8566-4333-9513-8006a7ac1185Conjunts de dades afectats: [] r12c220ea-ed9b-4d53-9cb8-3266a0bbc47a []: API REST: Actualitzat objecte cataleg-dossiers-notes-premsa-bcnroc2017-11-21T11:04:21Z2017-11-21T11:04:21Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/12c220ea-ed9b-4d53-9cb8-3266a0bbc47aConjunts de dades afectats: [] API REST: Actualitzat objecte cataleg-dossiers-notes-premsa-bcnrocr30c0d3b8-1ab0-47af-b379-dbc38c80c398 []: API REST: Actualitzat objecte cataleg-dossiers-notes-premsa-bcnroc2017-11-21T11:03:00Z2017-11-21T11:03:00Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/30c0d3b8-1ab0-47af-b379-dbc38c80c398Conjunts de dades afectats: [] API REST: Actualitzat objecte cataleg-dossiers-notes-premsa-bcnrocr42282dbe-ee00-4b42-9d61-b95d591d576c []: REST API: Update object cataleg-dossiers-notes-premsa-bcnroc2017-11-21T11:02:21Z2017-11-21T11:02:21Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/42282dbe-ee00-4b42-9d61-b95d591d576cConjunts de dades afectats: [] REST API: Update object cataleg-dossiers-notes-premsa-bcnrocre103969c-e61e-469e-90c7-3327a7723cfe []: API REST: Actualitzat objecte cataleg-dossiers-notes-premsa-bcnroc2017-11-21T11:02:09Z2017-11-21T11:02:09Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/e103969c-e61e-469e-90c7-3327a7723cfeConjunts de dades afectats: [] API REST: Actualitzat objecte cataleg-dossiers-notes-premsa-bcnrocraa2c1666-65b6-4fdc-bedb-36ec5ebb2e4a []: API REST: Actualitzat objecte cataleg-dossiers-notes-premsa-bcnroc2017-11-21T11:01:49Z2017-11-21T11:01:49Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/aa2c1666-65b6-4fdc-bedb-36ec5ebb2e4aConjunts de dades afectats: [] API REST: Actualitzat objecte cataleg-dossiers-notes-premsa-bcnrocrbf7df859-1724-4dd4-a835-a3422600b20a []2017-11-21T11:01:11Z2017-11-21T11:01:11Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/bf7df859-1724-4dd4-a835-a3422600b20aConjunts de dades afectats: [] r8189763d-4665-4980-8e8e-7643d8772fb6 [transports-metropolitants-companyies-autocars-de-barcelona:updated]2017-11-21T10:56:54Z2017-11-21T10:56:54Zecarovtag:,2017-11-21:/data/ca/revision/8189763d-4665-4980-8e8e-7643d8772fb6Conjunts de dades afectats: [transports-metropolitants-companyies-autocars-de-barcelona:updated] r7491ccaa-40d4-43c0-8032-1dd7c6b976ef []: API REST: Actualitzat objecte cataleg-documents-tecnics-bcnroc2017-11-21T10:54:54Z2017-11-21T10:54:54Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/7491ccaa-40d4-43c0-8032-1dd7c6b976efConjunts de dades afectats: [] API REST: Actualitzat objecte cataleg-documents-tecnics-bcnrocr01a42b4a-eff0-41bf-b3aa-14152bff8d93 []: API REST: Actualitzat objecte cataleg-documents-tecnics-bcnroc2017-11-21T10:53:14Z2017-11-21T10:53:14Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/01a42b4a-eff0-41bf-b3aa-14152bff8d93Conjunts de dades afectats: [] API REST: Actualitzat objecte cataleg-documents-tecnics-bcnrocr8cd5673c-3550-4818-b49a-f62702650892 []: REST API: Update object cataleg-documents-tecnics-bcnroc2017-11-21T10:52:14Z2017-11-21T10:52:14Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/8cd5673c-3550-4818-b49a-f62702650892Conjunts de dades afectats: [] REST API: Update object cataleg-documents-tecnics-bcnrocr483c156f-dc85-4550-90cc-2d3e02d11831 []: API REST: Actualitzat objecte cataleg-documents-tecnics-bcnroc2017-11-21T10:52:08Z2017-11-21T10:52:08Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/483c156f-dc85-4550-90cc-2d3e02d11831Conjunts de dades afectats: [] API REST: Actualitzat objecte cataleg-documents-tecnics-bcnrocr634d2663-2884-4513-ac4e-acc12afc4284 []: API REST: Actualitzat objecte cataleg-documents-tecnics-bcnroc2017-11-21T10:51:40Z2017-11-21T10:51:40Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/634d2663-2884-4513-ac4e-acc12afc4284Conjunts de dades afectats: [] API REST: Actualitzat objecte cataleg-documents-tecnics-bcnrocr88c61644-ae0f-42a5-82b8-4d098f955b29 []2017-11-21T10:51:16Z2017-11-21T10:51:16Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/88c61644-ae0f-42a5-82b8-4d098f955b29Conjunts de dades afectats: [] re5cdb012-5213-4488-806b-ba303f97bff1 []: API REST: Actualitzat objecte cataleg-directrius-bcnroc2017-11-21T10:43:10Z2017-11-21T10:43:10Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/e5cdb012-5213-4488-806b-ba303f97bff1Conjunts de dades afectats: [] API REST: Actualitzat objecte cataleg-directrius-bcnrocr9a459121-e776-4d7c-be6c-f52966a5c863 []: API REST: Actualitzat objecte cataleg-directrius-bcnroc2017-11-21T10:41:51Z2017-11-21T10:41:51Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/9a459121-e776-4d7c-be6c-f52966a5c863Conjunts de dades afectats: [] API REST: Actualitzat objecte cataleg-directrius-bcnrocrcb140902-57da-4069-8b3d-9108b340e9a8 []: REST API: Update object cataleg-directrius-bcnroc2017-11-21T10:41:22Z2017-11-21T10:41:22Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/cb140902-57da-4069-8b3d-9108b340e9a8Conjunts de dades afectats: [] REST API: Update object cataleg-directrius-bcnrocr62480066-1ef6-480d-912a-9e9b5cee73ce []: API REST: Actualitzat objecte cataleg-directrius-bcnroc2017-11-21T10:41:16Z2017-11-21T10:41:16Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/62480066-1ef6-480d-912a-9e9b5cee73ceConjunts de dades afectats: [] API REST: Actualitzat objecte cataleg-directrius-bcnrocrf828154e-388a-4e98-b952-3a9c52b5b2b5 []2017-11-21T10:40:13Z2017-11-21T10:40:13Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/f828154e-388a-4e98-b952-3a9c52b5b2b5Conjunts de dades afectats: [] r1de9b601-e823-458a-829d-ccfb68463c13 []: API REST: Actualitzat objecte cataleg-bcnroc2017-11-21T10:38:56Z2017-11-21T10:38:56Zopendatabcntag:,2017-11-21:/data/ca/revision/1de9b601-e823-458a-829d-ccfb68463c13Conjunts de dades afectats: [] API REST: Actualitzat objecte cataleg-bcnrocr35cbf551-94dd-4a29-abf6-408d6f2107a3 []2017-11-21T10:35:33Z2017-11-21T10:35:33Zrbatllotag:,2017-11-21:/data/ca/revision/35cbf551-94dd-4a29-abf6-408d6f2107a3Conjunts de dades afectats: [] r637b0d3a-be7f-4fb3-adb8-d5b776e63506 []: API REST: Actualitzat objecte cataleg-bcnroc2017-11-21T10:31:36Z2017-11-21T10:31:36Zopendatabcntag:,2017-11-21:/data/ca/revision/637b0d3a-be7f-4fb3-adb8-d5b776e63506Conjunts de dades afectats: [] API REST: Actualitzat objecte cataleg-bcnrocr847fb079-b3bd-46e2-b572-1cc293b1bc2a []: REST API: Update object cataleg-bcnroc2017-11-21T10:30:54Z2017-11-21T10:30:54Zopendatabcntag:,2017-11-21:/data/ca/revision/847fb079-b3bd-46e2-b572-1cc293b1bc2aConjunts de dades afectats: [] REST API: Update object cataleg-bcnrocr757a2184-7a48-4d8f-b89b-0c60e67c802a []: API REST: Actualitzat objecte cataleg-bcnroc2017-11-21T10:30:25Z2017-11-21T10:30:25Zopendatabcntag:,2017-11-21:/data/ca/revision/757a2184-7a48-4d8f-b89b-0c60e67c802aConjunts de dades afectats: [] API REST: Actualitzat objecte cataleg-bcnrocre27b2113-8adf-4c5f-8ba2-b0ef9527db89 []: API REST: Actualitzat objecte cataleg-bcnroc2017-11-21T10:28:24Z2017-11-21T10:28:24Zopendatabcntag:,2017-11-21:/data/ca/revision/e27b2113-8adf-4c5f-8ba2-b0ef9527db89Conjunts de dades afectats: [] API REST: Actualitzat objecte cataleg-bcnrocr249ee8ec-0bbe-4c89-9d89-8efe988945eb [aforament-sales-arts-esceniques:updated:resources]: REST API: Update object aforament-sales-arts-esceniques2017-11-21T10:09:16Z2017-11-21T10:09:16Zopendatabcntag:,2017-11-21:/data/ca/revision/249ee8ec-0bbe-4c89-9d89-8efe988945ebConjunts de dades afectats: [aforament-sales-arts-esceniques:updated:resources] REST API: Update object aforament-sales-arts-esceniquesre8aa764f-9904-4994-8111-45fd1288fbf2 [aforament-sales-arts-esceniques:updated:resources]: API REST: Actualitzat objecte aforament-sales-arts-esceniques2017-11-21T09:55:11Z2017-11-21T09:55:11Zgriustag:,2017-11-21:/data/ca/revision/e8aa764f-9904-4994-8111-45fd1288fbf2Conjunts de dades afectats: [aforament-sales-arts-esceniques:updated:resources] API REST: Actualitzat objecte aforament-sales-arts-esceniquesr6d082970-8c44-4fb9-90cd-c9c44fdbe978 [aforament-sales-arts-esceniques:updated:resources]: API REST: Actualitzat objecte aforament-sales-arts-esceniques2017-11-21T09:51:53Z2017-11-21T09:51:53Zgriustag:,2017-11-21:/data/ca/revision/6d082970-8c44-4fb9-90cd-c9c44fdbe978Conjunts de dades afectats: [aforament-sales-arts-esceniques:updated:resources] API REST: Actualitzat objecte aforament-sales-arts-esceniquesred035201-0b02-4bab-b530-1882e162b1fc [assistents-activitats-foment-lectura-biblioteques:updated:resources]: API REST: Actualitzat objecte assistents-activitats-foment-lectura-biblioteques2017-11-21T09:46:16Z2017-11-21T09:46:16Zgriustag:,2017-11-21:/data/ca/revision/ed035201-0b02-4bab-b530-1882e162b1fcConjunts de dades afectats: [assistents-activitats-foment-lectura-biblioteques:updated:resources] API REST: Actualitzat objecte assistents-activitats-foment-lectura-bibliotequesr5c4fc661-d87b-406e-bc5e-1ec47889b7dc [assistents-activitats-foment-lectura-biblioteques:updated:resources]: API REST: Actualitzat objecte assistents-activitats-foment-lectura-biblioteques2017-11-21T09:44:44Z2017-11-21T09:44:44Zgriustag:,2017-11-21:/data/ca/revision/5c4fc661-d87b-406e-bc5e-1ec47889b7dcConjunts de dades afectats: [assistents-activitats-foment-lectura-biblioteques:updated:resources] API REST: Actualitzat objecte assistents-activitats-foment-lectura-bibliotequesrb45bf075-4509-46b5-bd59-e976842f4f37 [assistents-activitats-foment-lectura-biblioteques:updated:resources]: API REST: Actualitzat objecte assistents-activitats-foment-lectura-biblioteques2017-11-21T09:43:33Z2017-11-21T09:43:33Zgriustag:,2017-11-21:/data/ca/revision/b45bf075-4509-46b5-bd59-e976842f4f37Conjunts de dades afectats: [assistents-activitats-foment-lectura-biblioteques:updated:resources] API REST: Actualitzat objecte assistents-activitats-foment-lectura-bibliotequesr1a0cb3e7-53c3-4f2c-9bec-da41ec707f8b [aforament-sales-arts-esceniques:updated:resources]: API REST: Actualitzat objecte aforament-sales-arts-esceniques2017-11-21T09:37:56Z2017-11-21T09:37:56Zgriustag:,2017-11-21:/data/ca/revision/1a0cb3e7-53c3-4f2c-9bec-da41ec707f8bConjunts de dades afectats: [aforament-sales-arts-esceniques:updated:resources] API REST: Actualitzat objecte aforament-sales-arts-esceniquesr08687933-1bb1-4586-888b-8ef5f1823593 [aforament-sales-arts-esceniques:updated:resources]: API REST: Actualitzat objecte aforament-sales-arts-esceniques2017-11-21T09:37:27Z2017-11-21T09:37:27Zgriustag:,2017-11-21:/data/ca/revision/08687933-1bb1-4586-888b-8ef5f1823593Conjunts de dades afectats: [aforament-sales-arts-esceniques:updated:resources] API REST: Actualitzat objecte aforament-sales-arts-esceniquesr2e08cbec-2eec-4c63-bfe5-c6e514b51712 [aforament-sales-arts-esceniques:updated:resources]: API REST: Actualitzat objecte aforament-sales-arts-esceniques2017-11-21T09:37:05Z2017-11-21T09:37:05Zgriustag:,2017-11-21:/data/ca/revision/2e08cbec-2eec-4c63-bfe5-c6e514b51712Conjunts de dades afectats: [aforament-sales-arts-esceniques:updated:resources] API REST: Actualitzat objecte aforament-sales-arts-esceniquesrc2a1e358-f192-4fb3-ae69-3dd1a8ca2d7b [aforament-sales-arts-esceniques:updated:resources]: API REST: Actualitzat objecte aforament-sales-arts-esceniques2017-11-21T09:36:43Z2017-11-21T09:36:43Zgriustag:,2017-11-21:/data/ca/revision/c2a1e358-f192-4fb3-ae69-3dd1a8ca2d7bConjunts de dades afectats: [aforament-sales-arts-esceniques:updated:resources] API REST: Actualitzat objecte aforament-sales-arts-esceniquesr246c2c21-229d-4ec3-8ecf-c098ca823068 [aforament-sales-arts-esceniques:updated:resources]: API REST: Actualitzat objecte aforament-sales-arts-esceniques2017-11-21T09:36:25Z2017-11-21T09:36:25Zgriustag:,2017-11-21:/data/ca/revision/246c2c21-229d-4ec3-8ecf-c098ca823068Conjunts de dades afectats: [aforament-sales-arts-esceniques:updated:resources] API REST: Actualitzat objecte aforament-sales-arts-esceniquesr25d64359-63b7-4426-be90-b618ad4d478a [aforament-sales-arts-esceniques:updated:resources]: API REST: Actualitzat objecte aforament-sales-arts-esceniques2017-11-21T09:36:06Z2017-11-21T09:36:06Zgriustag:,2017-11-21:/data/ca/revision/25d64359-63b7-4426-be90-b618ad4d478aConjunts de dades afectats: [aforament-sales-arts-esceniques:updated:resources] API REST: Actualitzat objecte aforament-sales-arts-esceniquesr3b4a60ee-9e5b-4f01-a15f-fbb663267517 [aforament-concerts-grans-auditoris:updated:resources]: API REST: Actualitzat objecte aforament-concerts-grans-auditoris2017-11-21T09:33:36Z2017-11-21T09:33:36Zgriustag:,2017-11-21:/data/ca/revision/3b4a60ee-9e5b-4f01-a15f-fbb663267517Conjunts de dades afectats: [aforament-concerts-grans-auditoris:updated:resources] API REST: Actualitzat objecte aforament-concerts-grans-auditorisr8930d5de-7e0d-47e6-961e-0a595f1761d6 [aforament-concerts-grans-auditoris:updated:resources]: API REST: Actualitzat objecte aforament-concerts-grans-auditoris2017-11-21T09:33:03Z2017-11-21T09:33:03Zgriustag:,2017-11-21:/data/ca/revision/8930d5de-7e0d-47e6-961e-0a595f1761d6Conjunts de dades afectats: [aforament-concerts-grans-auditoris:updated:resources] API REST: Actualitzat objecte aforament-concerts-grans-auditorisrf2362fdc-b38a-4e3c-9c5e-f2db7bd2ccb5 [aforament-concerts-grans-auditoris:updated:resources]: API REST: Actualitzat objecte aforament-concerts-grans-auditoris2017-11-21T09:28:13Z2017-11-21T09:28:13Zgriustag:,2017-11-21:/data/ca/revision/f2362fdc-b38a-4e3c-9c5e-f2db7bd2ccb5Conjunts de dades afectats: [aforament-concerts-grans-auditoris:updated:resources] API REST: Actualitzat objecte aforament-concerts-grans-auditorisr9ba2a1de-1930-42e5-b328-e4cfdf39ccf5 [aforament-concerts-grans-auditoris:updated:resources]: API REST: Actualitzat objecte aforament-concerts-grans-auditoris2017-11-21T09:27:50Z2017-11-21T09:27:50Zgriustag:,2017-11-21:/data/ca/revision/9ba2a1de-1930-42e5-b328-e4cfdf39ccf5Conjunts de dades afectats: [aforament-concerts-grans-auditoris:updated:resources] API REST: Actualitzat objecte aforament-concerts-grans-auditorisr362c9676-1b00-4345-b5cd-262cfbff0d93 [aforament-concerts-grans-auditoris:updated:resources]: API REST: Actualitzat objecte aforament-concerts-grans-auditoris2017-11-21T09:27:28Z2017-11-21T09:27:28Zgriustag:,2017-11-21:/data/ca/revision/362c9676-1b00-4345-b5cd-262cfbff0d93Conjunts de dades afectats: [aforament-concerts-grans-auditoris:updated:resources] API REST: Actualitzat objecte aforament-concerts-grans-auditorisr7da52396-0ec7-47fd-87c3-cb14ec355ec2 [aforament-concerts-grans-auditoris:updated:resources]: API REST: Actualitzat objecte aforament-concerts-grans-auditoris2017-11-21T09:27:01Z2017-11-21T09:27:01Zgriustag:,2017-11-21:/data/ca/revision/7da52396-0ec7-47fd-87c3-cb14ec355ec2Conjunts de dades afectats: [aforament-concerts-grans-auditoris:updated:resources] API REST: Actualitzat objecte aforament-concerts-grans-auditorisr6a1e470c-a59c-4710-a10e-c0531c6e5765 [espais-creacio-projectes-creacio-internacionals:updated:resources]: API REST: Actualitzat objecte espais-creacio-projectes-creacio-internacionals2017-11-21T08:32:36Z2017-11-21T08:32:36Zgriustag:,2017-11-21:/data/ca/revision/6a1e470c-a59c-4710-a10e-c0531c6e5765Conjunts de dades afectats: [espais-creacio-projectes-creacio-internacionals:updated:resources] API REST: Actualitzat objecte espais-creacio-projectes-creacio-internacionals