1 conjunt de dades trobat

Tema: Territori

Filtrar resultats
    • Territori
    • Urbanisme i infraestructures

    Adreces postals elementals de la ciutat de Barcelona

    Totes les adreces elementals (carrer-número), sense numeracions dobles (ex. 55-57) o agrupades. Les coordenades s'expressen en els sistemes de referència: ED50 i ETRS89 i en el...

    Freqüència actualització: Mensual