3 conjunts de dades trobats

Formats: JSON

Filtrar resultats
  • Ciutat i serveis
  • Transport

  Estacions de Bicing (Mecàniques i elèctriques)

  Ubicació (coordenades lat-long) de les estacions de bicing (transport amb bicicleta). Inclou l'adreça (carrer i número), llistat de les estacions més pròximes, estat de...

  Freqüència actualització: Immediata

  • Administració
  • Recursos humans

  Oferta pública de l'Ajuntament de Barcelona

  Processos selectius de personal de nou ingrés a l'Ajuntament de Barcelona i les entitats municipals adherides al seu sistema de selecció de personal, amb informació de les...

  Freqüència actualització: Diaria

  • Administració
  • Recursos humans

  Provisió i promoció de personal de l'Ajuntament de Barcelona

  Convocatòries de provisió i promoció de personal reservades a personal funcionari de carrera, o laboral fix, a l'Ajuntament de Barcelona i les entitats municipals adherides al...

  Freqüència actualització: Diaria