38 conjunts de dades trobats

Freqüència actualització: Immediata

Filtrar resultats
  • Ciutat i serveis
  • Transport

  Estacions de Bicing (Mecàniques i elèctriques)

  Ubicació (coordenades lat-long) de les estacions de bicing (transport amb bicicleta). Inclou l'adreça (carrer i número), llistat de les estacions més pròximes, estat de...

  Freqüència actualització: Immediata

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa urbanístic (geoservei WMS)

  Servei WMS que genera el mapa urbanístic amb informació de zonificacions, qualificacions, àmbits de planejament urbanístic, gestió urbanística i catàleg de patrimoni...

  Freqüència actualització: Immediata

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa parcel·lari (geoservei WMS)

  Servei WMS que genera el mapa amb informació de parcel·lari, edificació, volumetria i numeració postal.

  Freqüència actualització: Immediata

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa de retolació de carrers (geoservei WMS)

  Servei WMS que genera el mapa de rètols de carrers, vials i altres espais públics (toponímia).

  Freqüència actualització: Immediata

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa de la malla de fulls UTM Barcelona (geoservei WMS)

  Servei WMS que genera el mapa del tall de fulls UTM derivat de la malla MTN 1:50.000 de l'IGN.

  Freqüència actualització: Immediata

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa base topogràfic (geoservei WMS)

  Servei WMS que genera el mapa topogràfic amb informació de vialitat, altimetria, mobiliari i altres elements topogràfics.

  Freqüència actualització: Immediata

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa base guia de la ciutat (geoservei WMS)

  Servei WMS que genera el mapa de la guia de la ciutat amb la trama urbana, els topònims, la numeració postal, els transports ferroviaris, els barris i els districtes.

  Freqüència actualització: Immediata

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa base de vialitat (geoservei WMS)

  Servei WMS que genera el mapa de la vialitat: contorns de façana d'illes, parcs, voreres i altres separadors vials.

  Freqüència actualització: Immediata

  • Administració
  • Sector públic

  Catàleg de les dades obertes de l'Ajuntament de Barcelona - Opendata - BCN

  Catàleg de les dades obertes de l'Ajuntament de Barcelona (OpenData BCN) on s'informa de dades de l'Administració,  Economia i Empresa,  Ciutat i Serveis  , Població i Territori.

  Freqüència actualització: Immediata

  • Administració
  • Legislació i justícia

  Ordenances municipals

  Ordenances municipals : Recull d'ordenances i altres normatives municipals (plans d'usos dels districtes, plans de patrimoni, etcètera) que regulen una matèria determinada....

  Freqüència actualització: Immediata

  • Ciutat i serveis
  • Medi ambient

  Arbres d'interès local de la ciutat de Barcelona

  Arbres catalogats de la ciutat de Barcelona. L'inventari es revisa anualment.

  Freqüència actualització: Immediata

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Servei de catàleg de metadades CSW

  Servei de catàleg de metadades CSW d'acord amb l'especificació 2.0.0. CSW és un estàndard dissenyat per l'Open Web Consortium

  Freqüència actualització: Immediata

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa de la xarxa topogràfica municipal (geoservei WMS)

  Servei WMS que genera la cartografia de la Xarxa Topogràfica que recobreix el territori del municipi de Barcelona

  Freqüència actualització: Immediata

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa de vegetació (geoservei WMS)

  Servei WMS que genera la cartografia de la Vegetació que recobreix el territori del municipi de Barcelona

  Freqüència actualització: Immediata

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa d'usos del sòl (geoservei WMS)

  Servei WMS que genera la cartografia dels Usos del Sol que recobreix el territori del municipi de Barcelona

  Freqüència actualització: Immediata

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa de transports i serveis relacionats (geoservei WMS)

  Servei WMS que genera la cartografia dels Transports i Serveis Relacionats que recobreix el territori del municipi de Barcelona

  Freqüència actualització: Immediata

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa de toponímia (geoservei WMS)

  Servei WMS que genera la cartografia de la Toponímia que recobreix el territori del municipi de Barcelona

  Freqüència actualització: Immediata

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa de toponímia millorada amb ubicació dinàmica dels textos (geoservei WMS)

  Servei WMS que genera la cartografia de la Toponímia Millorada amb ubicació dinàmica dels textos que recobreix el territori del municipi de Barcelona

  Freqüència actualització: Immediata

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa topogràfic - Històric (1984-2015) en escala 1:500 i projecció ED50 (goes...

  Servei WMS que genera la cartografia del Mapa Topogràfic Històric (1984-2015) en escala 1:500 i projecció ED50 que recobreix el territori del municipi de Barcelona

  Freqüència actualització: Immediata

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa del tall de fulls UTM - Històric 1984-2015 en escala 1:500 i projecció E...

  Servei WMS que genera la cartografia del Tall de Fulls UTM (històric 1984-2015 en escala 1:500 i projecció ED50) que recobreix el territori del municipi de Barcelona

  Freqüència actualització: Immediata