7 conjunts de dades trobats

Freqüència actualització: Diària

Filtrar resultats
  • Administració
  • Contractació

  Perfil del contractant de l'Ajuntament de Barcelona

  Llista vigent de les licitacions de contractes de l'Ajuntament de Barcelona i llista de les licitacions publicades fins a data 1/6/2016 que conté les descripcions dels camps del...

  Freqüència actualització: Diària

  • Administració
  • Sector públic

  Dades del Fitxer General d'Entitats Ciutadanes de la ciutat de Barcelona

  El Fitxer General d'Entitats Ciutadanes és un dels instruments de relació de l'Ajuntament de Barcelona amb les entitats de la ciutat. La seva creació és prevista a les Normes...

  Freqüència actualització: Diària

  • Ciutat i serveis
  • Cultura i oci

  Agenda cultural de la ciutat de Barcelona

  Activitats culturals de la ciutat de Barcelona classificada per temàtiques, amb informació de lloc, horaris, observacions, ...

  Freqüència actualització: Diària

  • Ciutat i serveis
  • Esport

  Agenda d'activitats esportives de la ciutat de Barcelona

  Agenda de competicions, actes populars i altres esdeveniments esportius

  Freqüència actualització: Diària

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Obres a l'espai públic de la ciutat de Barcelona

  Obres que es desenvolupen a l'espai públic urbà de Barcelona i que tenen hi tenen impacte. Cada obra esta georeferenciada i disposa de fitxa pròpia amb la informació sobre...

  Freqüència actualització: Diària

  • Administració
  • Recursos humans

  Provisió i promoció de personal de l'Ajuntament de Barcelona

  Convocatòries de provisió i promoció de personal reservades a personal funcionari de carrera, o laboral fix, a l'Ajuntament de Barcelona i les entitats municipals adherides al...

  Freqüència actualització: Diària

  • Administració
  • Recursos humans

  Oferta pública de l'Ajuntament de Barcelona

  Processos selectius de personal de nou ingrés a l'Ajuntament de Barcelona i les entitats municipals adherides al seu sistema de selecció de personal, amb informació de les...

  Freqüència actualització: Diària