2017_11_Novembre_TRAMS_TRAMS

Informació sobre l'estat del trànsit als trams de la ciutat de Barcelona.
L'estructura del fitxer en temps real és: 1#20180516103551#2#2.
El primer valor, 1#, és l'identificador del tram. La part següent és la data juntament amb l'hora, els minuts i els segons. Després hi ha un #2 que és l'estat actual (0 = sense dades, 1 = molt fluid, 2 = fluid, 3 = dens, 4 = molt dens, 5 = congestió, 6 = tallat). Per acabar, es mostra un altre valor que indica l'estat previst d'aquí a 15 minuts. A partir de l'octubre del 2017, s'incorporen fitxers històrics agrupats mensualment i classificats per l'any i el mes, informació que conté el nom del recurs. La informació s'emmagatzema automàticament amb els mateixos indicadors que en el recurs a temps real, anomenat TRAMS_TRAMS, però en format .csv. Els espais temporals irregulars en els recursos històrics responen a la invariabilitat de l'estat del trànsit.
La previsualització del fitxer històric no s'habilita fins a finalitzar el mes.

Dataset: Informació sobre l'estat del trànsit als trams de la ciutat de Barcelona

Incrustar

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Informació addicional

Camp Descripció
Format CSV
Llicència Creative Commons Attribution 4.0
Grau d'obertura
(0 out of 5)
Motiu: File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 28/12/2017. Tried 36 times since 01/12/2017. This URL has not worked in the history of this tool.
Comprovat: 11 Desembre 2018
Unique downloads 247
Total downloads 288
Visualitza plànol No