Dades demogràfiques de les seccions censals de la ciutat de Barcelona

Dades demogràfiques de les seccions censals de la ciutat de Barcelona.

Camp Descripció
COMUNITARIS Número de persones comunitàries
DONES Número de dones
EDAT_0_A_14 Número de persones entre 0 i 14 anys
EDAT_15_A_24 Número de persones entre 15 i 24 anys
EDAT_25_A_64 Número de persones entre 25 i 64 anys
EDAT_65_A_MES Número de persones de 65 o més anys
ESTRANGERS Número de persones estrangeres
HOMES Número d'homes
NACIONALS Número de persones espanyoles
SECCIO_CENSAL La denominació de les 1061 seccions censals és numèrica: núm. Secció censal; començant en cada districte la numeració de les seccions des del número 1

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Dades demogràfiques de les seccions censals de la ciutat de Barcelona
Més informació https://w33.bcn.cat/PlanolBCN/ca/
Data publicació 2011-03-02
Font Carto BCN
Geolocalització No
Gerència Gerència de Recursos
Departament Informació de Base i Cartografia
Data publicació 02/03/2011
Freqüència actualització Mensual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 16
Visites totals 764