Dades urbanístiques de les illes de la ciutat de Barcelona

Dades agregades per illa de cases de la ciutat de Barcelona, amb informació provinent del Padró d'Habitants, urbanística i edificatòria, entre d'altres.

Camp Descripció
AEB Codi de l'Àrea Estadística Bàsica
BARRI Codi de barri
CODI_ILLA Codi d'illa
DATA_DADES Data de les dades
DISTRICTE Codi del districte
HABITANTS Número d'habitants
NOM_BARRI Nom del barri
NOM_DISTRICTE Nom del districte
NUM_ALTRES Número d'altres elements que no són locals, vivendes ni parkings
NUM_LOCALS Número de locals
NUM_PARC Número de parcel·les
NUM_PARKINGS Número de parkings
NUM_VIVENDES Número de vivendes
SECC_CENS Codi de la Secció Censal
SUP_CONS Superfície construida
SUP_LOCALS Superfície que ocupen els locals
SUP_SERVEIS Superfície que ocupen els serveis
SUP_SOBRE_RASANT Superfície construïda sobre rasant
SUP_SOL Superfície del solar
SUP_SOTA_RASANT Superfície construïda sota rasant

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Dades urbanístiques de les illes de la ciutat de Barcelona
Més informació http://w20.bcn.cat/cartobcn/
Data publicació 2011-03-02
Font Carto BCN
Geolocalització No
Gerència Gerència de Recursos
Departament Informació de Base i Cartografia
Data publicació 02/03/2011
Freqüència actualització Mensual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 23
Visites totals 780