Adreces postals elementals de la ciutat de Barcelona

Totes les adreces elementals (carrer-número), sense numeracions dobles (ex. 55-57) o agrupades. Les coordenades s'expressen en els sistemes de referència: ED50 i ETRS89 i en el sistema geogràfic (longitud i latitud).

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Adreces postals elementals de la ciutat de Barcelona
Més informació http://w20.bcn.cat/cartobcn/
Font Carto BCN
Geolocalització Sí, amb visualització a plànol
Gerència Gerència de Recursos
Departament Informació de Base i Cartografia
Data publicació 02/03/2011
Freqüència actualització Mensual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 5
Visites totals 271