qualitataire.xml

Informació sobre la qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona. Es mostren dades de la mesura de O3 (Ozó troposfèric), NO2 (Diòxid de nitrogen) i PM10 (Partícules en suspensió) . El dataset mostra també les dades de totes les estacions de Catalunya.

Dataset: Qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs

Informació addicional

Camp Descripció
Format XML
Llicència Creative Commons Attribution 4.0
Grau d'obertura

Motiu: El recurs té el format XML, és per això que rep 3 punts
Comprovat: 22 Juliol 2018
Unique downloads 99
Total downloads 139
Visualitza plànol No