qualitataire.xml

Informació sobre la qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona. Es mostren dades de la mesura de O3 (Ozó troposfèric), NO2 (Diòxid de nitrogen) i PM10 (Partícules en suspensió). El recurs que conté les dades en temps real mostra informació de totes les estacions de Catalunya. Els recursos històrics mostren només dades de les estacions de Barcelona.

Dataset: Qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs

Informació addicional

Camp Descripció
Format XML
Llicència Creative Commons Attribution 4.0
Grau d'obertura

Motiu: El recurs té el format XML, és per això que rep 3 punts
Comprovat: 11 Desembre 2018
Unique downloads 398
Total downloads 567
Visualitza plànol No