Estat dels punts crítics en neteja de la ciutat de Barcelona

Llistat i estat dels punts crítics de la ciutat de Barcelona en referència a problemàtiques de neteja. Les dades s'obtenen en el marc de la Campanya per la millora de la neteja de la ciutat de Barcelona realitzada des de febrer de 2017. Dades dividides en diversos arxius: del febrer 2017 a l' agost 2017, del setembre 2017 al gener 2018 i a partir de gener de 2018 les dades es presenten per mesos. Les coordenades s'expressen en el sistema geogràfic (longitud i latitud).

L'Ajuntament de Barcelona realitza una campanya de comunicació amb l'objectiu de millorar la neteja a la ciutat, el públic destinatari són la ciutadania i els comerciants de la ciutat.

Dins del marc de la Campanya per la Millora de la neteja a la ciutat de Barcelona realitzada des del febrer 2017 fins al Gener 2018, es duu a terme el seguiment diari de diversos punts de la ciutat on s'hi detecten problemes de brutícia.

Aquests punts s'anomenen “punts crítics”. Es considera com a punt crític una localització concreta on de manera persistent es coneix l'existència d'alguna problemàtica de neteja, ja siguin contenidors desbordats, papereres en mal ús, presència de mobles i trastos vells fora de l'horari de recollida o excrements de gossos.

Els punts han sigut escollits amb cadascun dels districtes i els corresponents serveis de neteja. Es per aquest motiu hi ha variabilitat en el número de punts. El que determina si un districte esta net o brut és l'estat dels punts, no el número de punts per districte.

El que es presenta en el dataset és la localització, el motiu i valor mensual de l'estat en el que s'han trobat els punts crítics.

Metodologia del càlcul de l'estat del punt crític

Es tenen en compte quatre variables per avaluar l'estat dels punts crítics. Aquestes variables permeten una valoració quantitativa i objectiva d'aspectes que es consideren representatius del nivell de brutícia dels carrers i espais públics de la ciutat.

Les quatre variables per la valoració diària de l'estat dels punts són:

  • Presència de mobles, trastos vells o altres residus voluminosos abandonats.
  • Presència de bosses industrials abandonades.
  • Presència de bosses domèstiques d'escombraries abandonades.
  • Presència d'excrements de gossos.

En cadascuna de les visites als diferents punts crítics consensuats s'ha procedit a recomptar el nombre d'elements de cadascuna d'aquestes variables de manera individual (0, 1, 2, 3, 4, 5 o +5).

El que es presenta en el dataset és el valor mensual de l'estat en els que s'ha trobat els punts.

Es calcula realitzant la mitjana ponderada dels valors observats per a cadascuna de les variables en totes les visualitzacions d'aquell punt en el mes específic.

La ponderació d'aquesta mitjanes es realitza segons els següents factors (que responen a la percepció de brutícia que comporta cada variable):

  • 4 per a mobles i trastos vells o d'altres residus voluminosos
  • 3 per a les bosses industrials
  • 2 per a les bosses domèstiques
  • 1 per a les caques de gos

Es a dir, com més alt surt el valor de l'estat, en pitjor estat s'ha trobat el punt.

Per facilitar el futur l'anàlisi, també s'especifica el número de visites que s'ha realitzat a cada punt.

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Estat dels punts crítics en neteja de la ciutat de Barcelona
Més informació http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/espai-public-de-qualitat
Font Campanya de sensibilització ciutadana i comercial per a la millora dels carrers i places de la ciutat de Barcelona
Geolocalització Sí, amb visualització a plànol
Gerència Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
Departament Direcció de serveis de la comunicació i participació
Data publicació 24/10/2017
Freqüència actualització Mensual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 48
Visites totals 471