2017_50_noms_padro_decada_genere.csv

En aquest dataset es pot consultar la freqüència dels 50 noms més comuns dels homes i dones residents a Barcelona, agrupats segons la dècada de naixement de la població empadronada. Les dades estan actualitzades a 1 de gener de l’any corresponent a partir de la lectura del Padró municipal d’habitants de Barcelona duta a terme pel Departament d’Estadística, de manera que permet crear una sèrie històrica en la qual per a cada recurs, hi quedin reflectides les altes i baixes al padró efectuades durant l’any anterior.

Atès que la font utilitzada per elaborar aquesta base de dades conté els noms en lletres majúscules sense accentuació, els noms no s'han accentuat.

Dataset: 50 Noms més freqüents dels habitants de Barcelona per dècada de naixement i sexe

Incrustar

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Informació addicional

Camp Descripció
Format CSV
Llicència Creative Commons Attribution 4.0
Grau d'obertura

Motiu: El recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts
Comprovat: 23 Juny 2018
Unique downloads 70
Total downloads 76
Visualitza plànol No