Mapa urbanístic en format Web Map Tile Service (WMTS)

Servei WMTS que genera el mapa urbanístic amb informació de zonificacions, qualificacions, àmbits de planejament urbanístic, gestió urbanística i catàleg de patrimoni arquitectònic protegit

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Valor
Títol Mapa urbanístic en format Web Map Tile Service (WMTS)
Més informació http://www.bcn.cat/geoportal
Font Ajuntament de Barcelona - Geoportal
Gerència Gerència de Recursos
Departament Informació de Base i Cartografia
Data de publicació 23/06/2016
Freqüència actualització Mensual
Vistes Recents (últimes 2 setmanes) 4
Vistes Totals 87