Població per barris, nivell acadèmic i sexe de la ciutat de Barcelona. Lectura de Padró

Les dades fan referència a la lectura del padró municipal d'habitants de la població resident a Barcelona a 1 de gener de cada any, classificades per any a any i sexe

De l’any 2007 al 2015 les lectures del Padró fan referència al 30 de juny de cada any i a partir del 2016 fan referència a 1 de gener de cada any.

El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i constitueix una prova de la seva residència. Cada ajuntament s'encarrega de la creació, la gestió i el manteniment del seu padró. Es tracta d'un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i la Llei de protecció de dades.

L’Ajuntament (Departament d’Estadística i Difusió de Dades) elabora una explotació estadística del Padró municipal d'habitants. Les dades fan referencia a la població resident a Barcelona a 1 de gener de cada any, segons les variables de classificació: sexe, edat, lloc de naixement, nacionalitat i nivell acadèmic. A partir d’aquestes dades també es calcula l’ocupació mitjana del domicili.

El sexe es refereix al sexe biològic de la persona. Segons l’OMS, el “sexe” fa referencia a les característiques biològiques i fisiològiques que defineixen a homes i dones, mentre que el “gènere” es refereix als rols, conductes, activitats i atributs construïts socialment que una cultura determinada considera apropiats per a homes i dones. D’acord amb aquesta descripció, l’OMS considera que “home” i “dona” són categories de sexe, mentre que “masculí” i “femení” són categories de gènere.

Nivell acadèmic es demana al ciutadà el seu nivell acadèmic quan s’inscriu al Padró d’Habitants. La població classificada és la de 16 anys i més. Els nivells de formació són els següents:

. Sense estudis . Estudis primaris / certificat d’escolaritat / EGB . Batxillerat elemental/graduat escolar / ESO / FP I . Batxillerat superior / BUP / COU / FP II / CFGM Cicles Formatius Grau Mitjà . Estudis universitaris / CFGS Cicles Formatius Grau Superior. . No consta

Camp Descripció

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Sexe

Sexe de les persones

07.Nivell academic

Nivell academic de les persones

08.Nombre

Nombre de persones

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Població per barris, nivell acadèmic i sexe de la ciutat de Barcelona. Lectura de Padró
Més informació http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tpob/pad/padro/index.htm
Font Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Geolocalització No
Informació històrica
API CKAN disponible
Gerència Gerència Municipal
Departament Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Data publicació 16/07/2018
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 22
Visites totals 874