2016_Abril_Carrils_Bici.zip

Xarxa de carrils Bici existents a la ciutat de Barcelona. La informació publicada no especifica la direccionalitat dels carrils. El recurs .zip inclou la resta de recursos del dataset. Les coordenades s'expressen en el sistema de referència ETRS89.

Dataset: Carrils Bici de la ciutat de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs