L’estudi 300.000 Km/s va dur a terme el projecte atNight per interrogar-se sobre els elements que defineixen el paisatge nocturn en el marc de la ciutat de Barcelona. Una de les cartografies resultants de la iniciativa és aquesta que es presenta a continuació titulada ‘Moviment vs. Densitat’, que pretén il·lustrar com es correspon l'espai viari i l'espai privat. Per fer-ho, contraposa una capa generada a partir dels recorreguts geolocalitzats per part de la flota de taxis de Barcelona amb la densitat de població per illa procedent del portal Open Data BCN.