Iban Tarrés, geògraf i tècnic en SIG, ha elaborat un mapa dels punts d'accés a Wifi gratuïts de Barcelona. Aquesta visualització s'ha creat gràcies al conjunt d'informació publicat al Portal Open Data BCN . El mapa mostra les zones amb més i menys densitat de punts d'accés.