Columnes:

Nom columnaDescripció
COMUNITARISNúmero de persones comunitàries
DATA_DADESData de les dades
DONESNúmero de dones
EDAT_0_A_14Número de persones entre 0 i 14 anys
EDAT_15_A_24Número de persones entre 15 i 24 anys
EDAT_25_A_64Número de persones entre 25 i 64 anys
EDAT_65_A_MESNúmero de persones de 65 o més anys
ESTRANGERSNúmero de persones estrangeres
HOMESNúmero d’homes
NACIONALSNúmero de persones espanyoles
SECCIO_CENSALLa denominació de les 1.061 seccions censals és numèrica: núm. Districte núm. Secció censal; començant en cada districte la numeració de les seccions des del número 1.