Esteu aquí

Novetats del portal

Totes les Novetats del portal en aquest apartat.

dimarts, 5 desembre, 2017

S’afegeixen a la pàgina d’Estadístiques d’Open Data BCN nova informació en els apartats Volum de dades i Activitat mensual sobre el portal:

  • Datasets publicats classificats per tema i subtema
  • Sessions per idioma del navegador amb el que s’ha accedit
  • Evolució del registre mensual d’usuaris
  • Peticions mensuals d'informació
dilluns, 27 novembre, 2017

Afegim una nova funcionalitat al portal: la cerca de dades per geolocalització. Això permet als usuaris filtrar els datasets que contenen dades geolocalitzades i, per tant que es poden representar sobre un mapa. La funcionalitat distingeix també entre les dades que el propi portal pot previsualitzar, en aquest cas sobre la base d’OpenStreetMap.

dimarts, 24 octubre, 2017

El dataset inclou informació sobre els diversos punts de la ciutat on s’hi detecten problemes de brutícia. La informació que es mostra és el resultat del seguiment diari dels punts crítics, tasca dins la Campanya per la Millora de la neteja a la ciutat de Barcelona, que va començar el febrer de 2017 i acaba el gener de 2018.

divendres, 13 octubre, 2017

El servei Open Data BCN publica codi font obert al GITHUB de l’Ajuntament de Barcelona. Es comparteixen dues extensions de CKAN creades per l’equip tècnic del servei Open Data BCN: odatabcn i federagobes.

dimecres, 20 setembre, 2017

Open Data BCN, el portal de l’Ajuntament de Barcelona de dades obertes, s’ha federat amb el portal de dades obertes de l’estat: datos.gob.es.

divendres, 21 juliol, 2017

S'han actualitzat amb dades del 2016 la informació estadística referent a Població i Habitatges.

També s’han creat 20 datasets nous amb resums quinquennals sobre natalitat, mortalitat, fecunditat i esperança de vida, agrupats segons diversos criteris.

dimecres, 5 juliol, 2017

A partir d'avui, el Portal Open Data BCN disposa d'un nou apartat: REUTILITZADORS. Aquest consta de 2 subapartats,  el primer, que anomenem DESENVOLUPADORS, pretén facilitar la tasca d'aquest col·lectiu més tècnic en l’ús de les  dades.

dimecres, 31 maig, 2017

Arribem als 400 datasets amb la publicació de 2 de nous. Es tracta de fitxers de noms. Un fa referència a la freqüència dels 25 noms més comuns de nens i nenes nascuts a la ciutat de Barcelona per a cada any, des de 1996. L’altre és una sèrie històrica sobre la freqüència dels 50 noms de ciutadans empadronats a la ciutat de Barcelona més comuns segons gènere i per dècada de naixement.

dimarts, 16 maig, 2017

Publiquem les dades referents a la xarxa de carrils bici de la ciutat de Barcelona: les Zones 30, les Vies Pedalables "Ciclables", la Ronda Verda, els Carrils Bici, els Carrils Bici en construcció i també els d'altres municipis de l'Àrea Metropolitana.