Any d'alta al padró de la població en general i específicament , de la masculina i la femenina